Strana: 1 2 3 4

Reference

Provedení dělící protipožární příčky sklad Praha

Jednalo se o vyzdění protipožární příčky uvnitř haly a další činnosti nutné pro změnu způsobu užívání těchto prostor. Naše společnost také zajišťovala inženýrskou činnost spojenou se zpracováním PD, podáním žádosti a zajištění kolaudace.
Zakázka byla realizována od srpna 2014 do března 2015 pro Svaz českých a moravských výrobních družstev.

Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ Mariánské Lázně

Předmětem plnění zakázky byla kompletní rekonstrukce - realizace veškerých nových instalací (elektro, vzduchotechnika, topení, voda a odpady, MAR), nových sádrokartonových konstrukcí s důrazem na hlukový útlum, prováděly se sanace a izolace základů, zemní práce, zateplení fasády a střechy, dodávky a montáže nových oken, výměny a zesilování nosných konstrukcí stropů a krovu. Uvnitř objektu byl vestavěn výtah.
Zakázka byla realizována od ledna 2014 do února 2015 pro Město Mariánské Lázně.

Rekonstrukce balnea hotelu Ulrika Karlovy Vary

Ve stávajích prostorech byla provedena kompletní rekonstrukce pro zřízení nového balneoprovozu hotelu, byly zřízeny nové rozvody vody a elektro přípojky pro napojení hydromasážních van, bylo upraveno stávající podlahové vytápění, rozvody vzduchotechniky, prováděly se výměny sádrokartonových podhledů, nové dlažby a obklady, osazovala se nová světla, prosklené dveře.
Zakázka byla realizována od ledna do února 2015 pro provozovatele hotelu.

Rekonstrukce suterénu a přízemí hotelu Kriváň Mariánské Lázně

Realizace zakázky spočívala v provedení kompletní rekonstrukce balneoprovozu v 1. PP hotelu. Součástí prací bylo provedení hydroizolací, injektáží, připojení nové části vzduchotechniky na stávající systém, silnoproudých i slaboproudých instalací, topení, nových vrstev podlahy. Byly položeny nové dlažby a obklady, provedeny vyzdívky, dodávka a montáž skleněných příček, technologie masážních van a whirpoolu. Zakázka se realizovala za provozu hotelu, bylo proto nutné přizpůsobit práce požadavkům klientů.
Zakázka byla realizována od ledna do května 2015 pro Svaz českých a moravských výrobních družstev.

Výstavba terasy pro hotel Rezidence Golf

Nová terasa u hotelu Rezidence Golf v Mariánských Lázních je založena na železobetonových monolitických patkách a pasech ze ztraceného bednění, nosná konstrukce terasy je provedena z ocelových žárově zinkovaných nosníků. Pochozí vrstva je tvořena z terasových dílců TWINSON z dřevoplastového materiálu. Součástí výstavby terasy bylo přeložení dešťové kanalizace, provedení přípojek vody, nízkého napětí a splaškové kanalizace pro budoucí bar terasy a bazén.
Zakázka byla realizována od května do července 2015 pro provozovatele hotelu.