Strana: 1 2 3 4

Reference

Stavební úpravy střechy Domova pro seniory - Mariánské Lázně

Plnění zakázky spočívalo v kompletních úpravách střechy nad 3. NP pavilonu B. Prováděla se úprava konstrukčních skladeb, materiálového řešení vč. výměny střešních oken.
Zakázky byla realizována na podzim 2014 pro příspěvkovou organizaci města Mariánské Lázně.

Stavební opravy budovy v kasárnách Kostelec nad Labem

V budově se opravovala vnitřní splašková kanalizace, prováděla se instalace nových zařizovacích předmětů, opravy vnitřních omítek. Součástí byla nová výmalba a pokládka dlažby a obkladů. Veškeré práce byly provedeny za provozu.
Zakázky byla realizována na podzim 2014 pro státní subjekt.

Statické zajištění objektu díly a přístřešku - Karlovy Vary

Jednalo se o provedení statického zajištění objektů, zateplení střešní konstrukce foukanou izolací, nové rozvody elektro, nové sádrokartonové konstrukce a v části objektu se řešily nové podlahy.
Zakázky byla realizována v listopadu a prosinci 2014 pro státní subjekt.

Rekonstrukce autosalonu VW Domažlice

Realizace spočívala v modernizaci interiéru celého showroomu prodejny VW, zejména pak ve výměně celé dlažby včetně podkladních vrstev, provedení sádrokartonových konstrukcí, nových elektrorozvodů, úpravách opláštění ocelové konstrukce, provedení nových nátěrů a maleb. Dále byly dodávány a montovány prosklené příčky kanceláří a vstupní prosklené dveře.
Zakázka byla realizována na podzim 2014 pro provozovatele autosalonu.

Bazén - tobogán Mariánské Lázně

Ve stávajícím objektu bazénu byla provedena vestavba nového tobogánu, propojení technologie výměníků a dodávka nerezového schodiště.
Zakázka byla realizována od října 2014 do února 2015 pro Město Mariánské Lázně.