Naše služby

Pro naše investory umíme zajistit široký rozsah stavebních prací, postavíme Vám novostavbu na klíč, realizujeme přestavbu nebo rekonstrukci Vašeho bydlení, stejně tak jako úpravy Vašeho sídla podnikání, či provozovny. Soukromé osoby, vlastníci bytových domů, stejně jak jako právnické osoby nás mohou kontaktovat s jejich projektem na stavbu či přestavbu.
Nerozlišujeme mezi velkými a malými zakázkami. Všechny plníme stejně pečlivě a ke spokojenosti zákazníka.

Pro naše investory zajišťujeme

  • odbornou konzultaci již ve fázi stavebního záměru
  • zajištění inženýrské činnosti, technického dozoru stavby
  • úpravy, opravy, modernizace a rekonstrukce všech typů staveb
  • novostavby pro bydlení - rodinné a bytové domy
  • novostavby objektů občanské vybavenosti
  • výstavbu výrobních, průmyslových, skladovacích a zemědělských halových objektů
  • výstavbu a rekonstrukce objektů hotelových, lázeňských a balneoprovozů
  • obnovy a modernizace interiérů
  • inženýrské stavby